Driftsenheter i Oslofjorden

Kart driftsområder i Oslofjorden

Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden er delt inn i 3 driftsområder og totalt 9 driftsenheter. Hver driftsenhet samarbeider med de enkelte kommuner innenfor hvert enkelt geografisk område, og er et "spleieselag" mellom hver enkelt kommune innenfor driftsområdet.

omradeempire