Driftsområde 2, Indre Oslofjord

Driftsområde 2, Indre Oslofjord har 3 driftsenheter som dekker strekningen Frogn kommunegrense på østsiden av fjorden, Oslo, Bunnefjorden og Hurum kommune på vestsiden av Oslofjorden.willing-bid

willing-bid

Vestfjorden m/Håøya - Vestby, Frogn, Hurum, Røyken, Håøya v/Oslo
empireTorgeir Hustad, Oslo kommune, Bymiljøetaten, Divisjon friluft, 934 16 419,
Tom-Erik Nilsen, 934 16 420
Driftsenhet Ytre Vestfjorden administreres av Oslo kommune i samarbeid med følgende kommuner:
Driftsenhet Indre Vestfjorden - Bærum, Asker
Bærum kommune, Natur- og idrettsforvaltningen: Morten Merkesdal, 67 50 43 77, 951 43 460,
Knut Ebert, 952 55 640
Driftsenhet Indre Vestfjorden administrers av Bærum kommune i samarbeid med følgende kommuner:
  • Asker
  • Bærum
Driftsenhet Oslo-Bunnefjorden - Ås, Oppegård, Nesodden, Frogn, Oslo
Torgeir Hustad, Oslo kommune, Bymiljøetaten, Divisjon friluft, 934 16 419
Driftsenhet Oslo - Bunnefjorden har base i Oslo og administreres av Oslo kommune i samarbeid med følgende kommuner:

Om Driftsenhet / kommune ikke viser en nettlink, ligger ingen spesifikk informasjon om Skjærgårdstjenesten for disse.